Nå legges det til rette for mer arktisk journalistikk. Troms fylkeskommune utlyser fire stipender på 65.000 kroner hver. Foto: Ynge Olsen / Arctic Frontiers
Nå legges det til rette for mer arktisk journalistikk. Troms fylkeskommune utlyser fire stipender på 65.000 kroner hver. Foto: Ynge Olsen / Arctic Frontiers

260.000 kroner til arktiske pressestipend

Det som gjennom århundrer var den ytterste periferi, står nå i sentrum for global oppmerksomhet. Hva gjør et endret Arktis med Norge?

Hva betyr et endret klima, nye næringsmuligheter, ny forskning, nye sikkerhetspolitiske utfordringer, geopolitiske endringer og sterke verneinteresser for de norske og internasjonale nordområdene?

For å analysere og forstå endringene i Arktis spiller media en stor rolle. Derfor utlyser Troms fylkeskommune fire arktiske pressestipend på til sammen 260.000 kroner. Hvert stipend er på 65.000 kroner.

Arktis er viktig for oss alle

Dette er store stipend i norsk sammenheng. Målet er å stimulere til dekningen av de norske nordområdene og det internasjonale Arktis i norske lokale, regionale og nasjonale medier.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms fylkeskommune peker på at utviklingen i Arktis har innvirkning på hele Norge. Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune
Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms fylkeskommune peker på at utviklingen i Arktis har innvirkning på hele Norge. Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Utviklingen i Arktis og nordområdene har stor betydning - ikke bare for den nordlige delen av Norge, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms fylkeskommune.

– Det nære naboskapsforholdet mellom Russland og Norge i nord har betydning for norsk utenrikspolitikk. Klimaendringene i Arktis har innvirkning på lokalsamfunnene langs vestlandskysten. Og utnyttelse av arktiske naturressurser skaper omsetning og aktivitet i hele landet, sier Ørnebakk.

Han understreker at Arktis, blant annet av disse grunnene, bør vies mer oppmerksomhet både i regionale og nasjonale medier.

Oppmuntrer til fordypning

Gjennom dette stipendet får norske journalister anledning til å fordype seg i, og lage journalistikk på utviklingen i nord. Stipendene deles ut til enkeltjournalister, grupper av samarbeidende journalister, eller frilansere med en publiseringsavtale med norske mediehus.

Stipendene er resultatet av et samarbeid med sentrale arktiske institusjoner i regionen. Over flere år har fylkeskommunen gjennom programmet Urban Arctic arbeidet for økt synlighet og kunnskap om nordområdene og Arktis, både nasjonalt og internasjonalt.

En egen stipendkomité vurderer søknadene og foretar tildelingen. Stipendkomitéen består av representanter fra Troms Fylkeskommune, UiT – Norges arktiske universitet, Nordnorsk Redaktørforening, Framsenteret og Harstad kommune.

Bildet av Arktis er sammensatt. - Det er svært viktig at det media formidler etterlater et mest mulig riktig bilde, sier direktør Ole Øvretveit i Arctic Frontiers. Foto: Terje Mortensen / Arctic Frontiers
Bildet av Arktis er sammensatt. - Det er svært viktig at det media formidler etterlater et mest mulig riktig bilde, sier direktør Ole Øvretveit i Arctic Frontiers. Foto: Terje Mortensen / Arctic Frontiers

Nært samarbeid med Arctic Frontiers

– Sett opp mot hvor viktig Arktis er, skrives det for lite om denne svære regionen, sier direktør Ole Øvretveit i Arctic Frontiers.

Den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers, som arrangeres i Tromsø i slutten av januar, har sekretæransvaret for stipendkomitéens arbeid.

– Det er svært viktig at det som media formidler etterlater et mest mulig riktig bilde. Arktis er en sammensatt region, med mange komplekse problemstillinger. Derfor er det krevende å lage god journalistikk. Jeg håper at pressestipendene fra Troms fylkeskommune kan bidra til en kompetanseheving blant journalister med ambisjoner om å få frem bildet av et svært sammensatt Arktis, sier Øvretveit.

For fullstendig utlysningstekst se her.